Zeigefinger zeigt nach unten zum Text

Strategické partnerstvo Rakúska - Švajčiarska - Nemecka - Slovenska sa venuje rýchlemu a trvalému rozšíreniu poznatkov a kompetencii v oblasti bilingválneho vzdelávania nepočujúcich prostredníctvom profesionalizácie, výmeny informácií a spolupráce. Sleduje sa tým posilnenie nadregionálnej a medzinárodnej spolupráce kľúčových aktérov v bimodálnom-bilingválnom vzdelávaní.

Universität Wien (A)
Projektleitung: Dr. Verena Krausneker

Univerzita Komenského v Bratislave (SK)
Prof. Dr. Darina Tarcsiová

Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
(CH)
Dr. Mireille Audeoud

Humboldt Universität zu Berlin (D)
Prof. Dr. Claudia Becker

Ernst-Adolf-Eschke-Schule, Berlin (D)

Elbschule - Bildungszentrum Hören und
Kommunikation
, Hamburg (D)

SekDrei, Zürich (CH)

Brigittenauer Gymnasium
Karajangasse
, Wien (A)

Volksschule 1, Klagenfurt (A)

Zeigefinger zeigt nach unten zum Text

Zúčastnení pedagógovia vyvinuli vyučovacie hodiny/koncepty a nástroje pre bimodálno- bilingválne vyučovanie, ktoré sú k dispozícii bezplatne, on-line: teach-designbilingual.univie.ac.at.

Výskumníci, na základe dotazníkov od expertov a dôkladnej analýzy úradných materiálov zdokumentovali stav bimodálneho-bilingválneho vzdelávania v Európe. Spracovala sa interaktívna mapa, ktorá zobrazuje stav bimodálneho-bilingválneho vyučovania v 39 štátoch Európy: map-designbilingual.univie.ac.at.

Analyzovalo sa osem príkladov dobrej praxe (good practice) v oblasti bimodálneho-bilingválneho vzdelávania v Európe. Na stiahnutie: Zoznam publikačných výstupov.

Výsledky projektu boli prezentované pred medzinárodným publikom, na záverečnej konferencii: Creating Bimodal Bilingual Good Practice in Schools in Europe, 16. septembra 2016 na Viedenskej univerzite.

Trvanie projektu: 11/2014–10/2016

Na stiahnutie: Celkové výsledky projektu.
Video: Celkové výsledky projektu - International Sign.

Na stiahnutie: Výzva politikom.
Video: Výzva politikom - International Sign.

ÖGS
IS
DGS
SGS
DSGS
LSF
LIS

Zeigefinger zeigt nach unten zum Text

Universität Wien

Dr. Verena Krausneker
(Koordinácia a vedenie projektu)

verena.krausneker AT univie.ac.at

(Download) Datenschutzerklärung der Universität Wien.